Napoje


Napoje zimnecena
Pepsi10,00zł (0,85l)
7,00zł (0,5l)
5,00zł (puszka)
Sok Toma
- pomarańczowy
- jabłkowy
8,00zł (1l)